από αριστερά: Παναγιώτα (Παότσα) Λαμπρή, Κόκος Αργυρού, Νικηφόρος Αντωνάκη, Πεζουνού Νικηφόρου,

Κυριακή Λαμπρή, Λαμπρής Αργυρού

 

Κατερίνα Ττοφαρή, Ττοφαρής Χαμπή (Κούβαρος)

 

Χαμπής Λαμπρή, Μιχαήλης Λαμπρή,

Μιχάλης Νικήφόρου (μικρός)

 

Αργυρός Μιχαήλ

 

Μαριού Αργυρού , Σωτηρού Αργυρού

 

Ττοφαρής Αντρέκκου, Κορινού Ττοφαρή (Πίρτη)

 

Μαρικκού Γιάννου, Γιάννος Βασίλη (Χαμίτη), Σωτήρης (σύζυγος Πεζουνούς), Πεζουνού Βασίλη, Μαργαρίτα (γυναίκα Κώστα), Κώστας Βασίλη (Χαμίτη)

 

Γιάννος Βασίλη (Χαμίτη), Μαρικκού Γιάννου

 

Πεζουνού Νικήφόρου, Νικηφόρος Αντωνάκη,

Ευγενούλλα Νικηφόρου

 

Γιώργος Βασιλείου (Χαμίτη)

 

Ττοφαρής Χαμπή (Κούβαρος), Χαμπής Λαμπρή

 

Κόκος Αργυρού, Παναγιώτα (Παότσα) Λαμπρή

 

Νικόλας Κωνσταντής Καμπανέλλα, Κόκος Αργυρού

 

Αντρούλλα Λοΐζου, Λοΐζος Διονύση, Αγγελική Λοΐζου, Διονύσης Λοΐζου

 

Αγγελική Λοίζου (Διονύση)

 

Λαμπρής Αργυρού, Κυριακή Λαμπρή

 

1950 – Η Παρασκευού με τον γιο της Χριστάκη

1955 ο Χριστάκης της Παρασκευούς

 

1963 Παρασκευού, κόρη του Λουκατζιάη και της Μαρούς

 

1967 – Ο Χριστάκης παντρεύεται την Άννα από το Ξυλοφάγου

 

Δέσποινα και Κυριάκος

Μαρού με την κόρη της Κατερίνα (Λόλλα)

 

Η Παρασκευού με το γιο της Χριστάκη και η αδελφή της Δέσποινα με το σύζυγο της

 

Ιουλία, Λούκας (Λουκατζιάης) Σταυρινού και η Μαρού

 

από το γάμο της Ιουλίας

 

από το γάμο της Κατερίνας

 

από το γάμο του Σταύρου και της Καλλούς

 

Όρθιοι από αριστερά: Γιάννης Παπαπαύλου, Νικόλας Καϊττάνης, Ανδρέας Λ. Καμπανέλλας, Νικηφόρος Αντωνάκη, Παναγιώτης (Παλίας) Ττοουλής, Κώστας Σεργίου

Καθήμενοι από αριστερά: Παναγιώτης Καμπανέλλας (Κατράκη), Ματθαίος (Δάσκαλος από Επτακώμη), Χριστόφορος (Μόρτης) Θεοδώρου, Ανδρέας ( Παρπέρης) Αντωνάκη

 

Όρθιοι από αριστερά: Κκολός Σωφρονίου, Αντρίκκος Κούσιαλλου, Αντρίκκος Παπακωνσταντή, Ανδρόνικος Τεράτσιας (πατέρας Φακκίρη), Λαμπού Τεράτσια (μητέρα Φακκίρη), Λίζα Τσιαρίζη, Βενέτια (Κουννή) Χριστοφή, Ιουλία Λουκατσιάη, Κυριακού Φυτή, Παότσα Τσιαρίζη.

Καθήμενοι από αριστερά: Λοΐζος Τσιουτσάρης, Τάκης Βιολάρης (Στασή), Μιχάλης Φακκίρης, Εβαλλού (Βάλλα) Τσιαρίζη, Παναγιώτα Λεύτερου, Φούλα Λευτέρη, Λόλα Φώτη, Νικόλας Τσιαρίζη, Χρυσόστομος Τσιαρίζη

 

Όρθιοι από αριστερά: Πεζούνα Παπασεραφείμ (κόρη Μαρίκκας), Ηλιού Γιωργαλλή Κασιώτη, Αλεξάνδρα Γιωργαλλή Κασιώτη, Αγγέλα Παπασεραφείμ (κόρη Μαρίκκας)

Καθήμενοι από αριστερά: Νίκος Χρ. Παπαπαύλου, Ευγενία Γιωργαλλή Κασιώτη

 

Κατερίνα Ττοφή Κουράτου και Κώστας Ττοφή Κουράτου

 

Γεώργιος Αντωνίου (Κόνιαλη) και Μαρίτσα Γιαννή (Πέρδικου) Γεωργίου

 

Παρασκευού Χρυσοστόμου και Χρυσόστομος Χ”Θεοδούλου

 

Κατερίνα Κωνσταντή και Κωνσταντής Ζωσιμάς (Κόσιας)

 

Δέσποινα Κωνσταντή (από Άγ. Θεόδωρο) και Λιασής Κωνσταντή

 

Φωτογραφία του Σώτου Ζωσιμά (Αντρέκου)

από αριστερά: Σκεύη, Παναγιώτης, Ελένη, Άντρος και η μικρή Δήμητρα

Νικόλας Χρυσοστόμου Χ”Θεοδούλου, Χρυσόστομος Χ”Θεοδούλου, Παρασκευού Νικόλα Χ”Μιχαήλ (Πιρκολή) , Χριστόφορος Χρυσοστόμου Χ”Θεοδούλου

 

Παναγιώτης Χαραλάμπους Κούβαρου και Βασιλική Μιλτιάδους Νικόλα

 

Οικογένεια Παναγιώτη Χαραλάμπους Κούβαρου στην προσφυγιά(προσφυγικός καταυλισμός Ορμήδειας).

Από αριστερά: Ανδρουλλα, Βασιλική, Παναγιώτης, Πάμπος (Χαμπάκης)

 

Αντώνης Αντωνίου του Γεωργίου (Κόνιαλη)

 

Χωριανοί μας πρόσφυγες το 1974 σε αντίσκηνο στην Ορμήδεια

Όρθιοι από αριστερά: Βασιλού Αντωνίου (σύζυγος), Αντώνης Γεωργίου (Κόνιαλης)

Καθήμενοι: Γεώργιος Αντωνίου (Κόνιαλη), Μαρίτσα Γιαννή Πέρτικου (σύζυγος)

και τα παιδιά Γιώργος και Μαρίτσα Αντωνίου

 

Χρυσόστομος Χ”Θεοδούλου

Αναστάσης Χ”Θεοδούλου

 

Θεοδόσης Λαμπρή Νικόλα (Πίρτη), στο εστιατόριο του στο Λονδίνο

 

Ανδρέας Διονυσίου, Κώστας Σωφρονίου (Ζαπίτη), Μιχάλης Χριστοφόρου (Ξεντή)

 

Οικογένεια

Φωτεινή Χ”Μιχαήλ (σύζυγος), Αυξέντης Χ”Θεοδούλου

και τα παιδιά από αριστερά: Ανδρέας, Μιχάλης και Χριστόφορος

 

Καφενείο Τταβλαντά

Από αριστερά: Ανδρέας Χ”Μιχαήλ, Αυξέντης  Χ”Θεοδούλου (Ξεντής), Θεόδουλος Σιουκρής

 

Μαρκουλλής Βασίλη Μαρκουλλή και Χρυσταλλού Νικόλα Χ”Γιάννη

 

Βασίλης Μαρκουλλή Βασιλίου