από αριστερά: Παναγιώτα (Παότσα) Λαμπρή, Κόκος Αργυρού, Νικηφόρος Αντωνάκη, Πεζουνού Νικηφόρου,

Κυριακή Λαμπρή, Λαμπρής Αργυρού

 

Κατερίνα Ττοφαρή, Ττοφαρής Χαμπή (Κούβαρος)

 

Χαμπής Λαμπρή, Μιχαήλης Λαμπρή,

Μιχάλης Νικήφόρου (μικρός)

 

Αργυρός Μιχαήλ

 

Μαριού Αργυρού , Σωτηρού Αργυρού

 

Ττοφαρής Αντρέκκου, Κορινού Ττοφαρή (Πίρτη)

 

Μαρικκού Γιάννου, Γιάννος Βασίλη (Χαμίτη), Σωτήρης (σύζυγος Πεζουνούς), Πεζουνού Βασίλη, Μαργαρίτα (γυναίκα Κώστα), Κώστας Βασίλη (Χαμίτη)

 

Γιάννος Βασίλη (Χαμίτη), Μαρικκού Γιάννου

 

Πεζουνού Νικήφόρου, Νικηφόρος Αντωνάκη,

Ευγενούλλα Νικηφόρου

 

Γιώργος Βασιλείου (Χαμίτη)

 

Ττοφαρής Χαμπή (Κούβαρος), Χαμπής Λαμπρή

 

Κόκος Αργυρού, Παναγιώτα (Παότσα) Λαμπρή

 

Νικόλας Κωνσταντής Καμπανέλλα, Κόκος Αργυρού

 

Αντρούλλα Λοΐζου, Λοΐζος Διονύση, Αγγελική Λοΐζου, Διονύσης Λοΐζου

 

Αγγελική Λοίζου (Διονύση)

 

Λαμπρής Αργυρού, Κυριακή Λαμπρή

 

1950 – Η Παρασκευού με τον γιο της Χριστάκη

1955 ο Χριστάκης της Παρασκευούς

 

1963 Παρασκευού, κόρη του Λουκατζιάη και της Μαρούς

 

1967 – Ο Χριστάκης παντρεύεται την Άννα από το Ξυλοφάγου

 

Δέσποινα και Κυριάκος

Μαρού με την κόρη της Κατερίνα (Λόλλα)

 

Η Παρασκευού με το γιο της Χριστάκη και η αδελφή της Δέσποινα με το σύζυγο της

 

Ιουλία, Λούκας (Λουκατζιάης) Σταυρινού και η Μαρού

 

από το γάμο της Ιουλίας

 

από το γάμο της Κατερίνας

 

από το γάμο του Σταύρου και της Καλλούς