Ποδοσφαιρική ομάδα ”Δικέφαλος Αετός” Πατρικίου 1954

1. Χριστόφορος Στομή, 2. Ανδρέας Κουτσιουμή, 3. Θεόδωρος Αεροπόρος (Άγιος Θεόδωρος) , 4. Ξένιος Πιζιννά, 5. Ανδρέας Πιζιννά, 6. Γεώργιος Λέβας, 7. Ανδρέας Πισία, 8. Φουλής Πιζιννά, 9. Χρυσόστομος Τσιαρίζη, 10. Πασχάλης Κουννή, 11. Λεοντής Ασσιώτης, 12. Χριστόφορος Αυξεντίου, 13. Σώτος Νικολάτζιη, 14. Μιχαλάκης Χαμπή Σιαλή, 15. Γιαννάκης Μαρκουλλή, 16. Κωστής Κολλιτήρη, 17. Μιχάλης (Μιχαϊλόσκης) Ανδρέου, 18. Ανδρέας Κυριάκου Βαρνάβα, 19. Αλέξανδρος Κασιώτης, 20. Κακής Αντρέκκου, 21. Ανδρέας Παπακωνσταντή, 22. Ανδρέας Λοΐζου Πόϊζου, 23. Νικόλας Μαρκουλλή, 24. Ανδρέας Πρόδρομου, 25. Ανδρέας Κκιλής,26. Ανδρέας Γιαννάκη, 27. Γεώργιος Κουτσιουμή

Ποδοσφαιρική ομάδα ”Δικέφαλος Αετός” Πατρικίου 1960

Όρθιοι από αριστερά: Χριστόφορος Αυξεντίου, Ανδρέας Μιλτιάδους, Κυριάκος (Κακής) Αντρέκκου, Γεώργιος Λέβας, Βάσος Γεωργιάδης (Δάσκαλος)

Καθήμενοι από αριστερά: Αλέξανδρος Κασιώτης, Φουλλής Πιζιννά, Ανδρέας Γιαννάκη, Χαράλαμπος (Κύριλλος) Λέβας, Ανδρέας (Κκιλής) Αλεξάνδρου, Γιαννής Ττοφαρή Αντρέκκου

Ποδοσφαιρική ομάδα ”Δικέφαλος Αετός” Πατρικίου 1961

4 Ιουνίου 1961: Πατρίκι 2- Άρδανα 1

Όρθιοι από αριστερά: Ανδρέας Μιλτιάδους (Μιρτής), Χριστόφορος Αυξεντίου, Ανδρέας Χατζήμιχαηλ (Πασσιά), Σώτος Νικολάτζιης, Γεώργιος Λέβας, Ανδρέας Νόνου, Γιαννής Αντρέκκου

Καθήμενοι από αριστερά: Σώτος Τσαγγάρης, Λιασής Κωνσταντίνου (Κόσια), Μιχάλης Αυξεντίου, Σώτος Αχιλλέα (Κάτσιανου)

                                        Ποδοσφαιρική ομάδα ”Δικέφαλος Αετός” Πατρικίου 1963

Από αριστερά: Ανδρέας Γιαννάκη, Αλέξανδρος Κασιώτης, Ανδρέας Μιλτιάδους, Χριστόφορος Αυξεντίου, Ανδρέας Λοΐζου, Χρίστος Κορυτσάς, Σώτος Παπασεραφείμ, Ανδρέας Χατζημηχαήλ, Γεώργιος Λέβας, Χαράλαμπος Λέβας (Κύριλλος), Σπύρος Κυριάκου και Χρυσόστομος Καρύδης

Ποδοσφαιρική ομάδα ”Δικέφαλος Αετός” Πατρικίου 1963

Όρθιοι από αριστερά: Αλέξανδρος Κασιώτης, Χριστόφορος Αυξεντίου, Ανδρέας Χατζήμιχαηλ, Σώτος Νικολάτζιης, Μιχάλης Αυξεντίου, Γιασουμής Κασιώτης, Ανδρέας Νόνου

Καθήμενοι από αριστερά: Σώτος Αχιλλέα, Λιασής Κωνσταντίνου, Χρυσόστομος Χαμπή, Σπύρος Κυριάκου

Ποδοσφαιρική ομάδα ”Δικέφαλος Αετός” Πατρικίου 1967

Όρθιοι από αριστερά: Ανδρέας Μιλτιάδους , Χριστόφορος Αυξεντίου, Ανδρέας Αντωνίου, Λοϊζος Χατζηκώστας , Σώτος Κοριτσάς, Παναγιώτης Σταύρου, Ανδρέας Γιαννάκης (πρόεδρος)

Καθήμενοι από αριστερά: Πολυβής Λάμπρου, Γεώργιος Καϊττάνης, Γεώργιος Λέβας, Ανδρέας Καϊττάνης, Γιαννάκης Μαρκουλλή

Ποδοσφαιρική ομάδα ”Δικέφαλος Αετός” Πατρικίου 1967

Όρθιοι από αριστερά: Πολύβιος Λάμπρου, Ανδρέας Χριστοφόρου (Πελέ), Βάσος Σεραφείμ, Γιαννάκης Αντωνάκη, Παναγιώτης Σταύρου, Σπύρος Χρυσοστόμου

Καθήμενοι από αριστερά: Ανδρέας Μιλτιάδους, Λοΐζος Χατζηκώστας, Φίλιππος Κοριτσάς, Ιάκωβος Δημητρίου (Πέτσα), Γιαννάκης Έλληνα

Το Δημοτικό Σχολείο Πατρικίου πρώτευσε στους μαθητικούς αγώνες το 1962

Όρθιοι από αριστερά: Βάσος Γεωργιάδης (δάσκαλος), Μηλιά Παπάνδρεα, Σπυρούλλα Αυξεντίου, Μαρούλλα Γιαννακού, Ανδρούλλα Λοΐζου, Σταυρούλλα Μαρκουλλή, Γιωργούλλα Γιαννακού, Τρύφωνας Γεωργίου (δάσκαλος)

Καθήμενοι από αριστερά: Φίλιππος Λοΐζου, Ιάκωβος Δημητρίου, Γεώργιος Αργυρού, Παναγιώτης Σταύρου, Ανδρέας Αυξεντίου, Ανδρέας Χαραλάμπους