από αριστερά: Παναγιώτα (Παότσα) Λαμπρή, Κόκος Αργυρού, Νικηφόρος Αντωνάκη, Πεζουνού Νικηφόρου,

Κυριακή Λαμπρή, Λαμπρής Αργυρού

 

Κατερίνα Ττοφαρή, Ττοφαρής Χαμπή (Κούβαρος)

 

Χαμπής Λαμπρή, Μιχαήλης Λαμπρή,

Μιχάλης Νικήφόρου (μικρός)

 

Αργυρός Μιχαήλ

 

Μαριού Αργυρού , Σωτηρού Αργυρού

 

Ττοφαρής Αντρέκκου, Κορινού Ττοφαρή (Πίρτη)

 

Μαρικκού Γιάννου, Γιάννος Βασίλη (Χαμίτη), Σωτήρης (σύζυγος Πεζουνούς), Πεζουνού Βασίλη, Μαργαρίτα (γυναίκα Κώστα), Κώστας Βασίλη (Χαμίτη)

 

Γιάννος Βασίλη (Χαμίτη), Μαρικκού Γιάννου

 

Πεζουνού Νικήφόρου, Νικηφόρος Αντωνάκη,

Ευγενούλλα Νικηφόρου

 

Γιώργος Βασιλείου (Χαμίτη)

 

Ττοφαρής Χαμπή (Κούβαρος), Χαμπής Λαμπρή

 

Κόκος Αργυρού, Παναγιώτα (Παότσα) Λαμπρή

 

Νικόλας Κωνσταντής Καμπανέλλα, Κόκος Αργυρού

 

Αντρούλλα Λοΐζου, Λοΐζος Διονύση, Αγγελική Λοΐζου, Διονύσης Λοΐζου

 

Αγγελική Λοίζου (Διονύση)

 

Λαμπρής Αργυρού, Κυριακή Λαμπρή

 

1950 – Η Παρασκευού με τον γιο της Χριστάκη

1955 ο Χριστάκης της Παρασκευούς

 

1963 Παρασκευού, κόρη του Λουκατζιάη και της Μαρούς

 

1967 – Ο Χριστάκης παντρεύεται την Άννα από το Ξυλοφάγου

 

Δέσποινα και Κυριάκος

Μαρού με την κόρη της Κατερίνα (Λόλλα)

 

Η Παρασκευού με το γιο της Χριστάκη και η αδελφή της Δέσποινα με το σύζυγο της

 

Ιουλία, Λούκας (Λουκατζιάης) Σταυρινού και η Μαρού

 

από το γάμο της Ιουλίας

 

από το γάμο της Κατερίνας

 

από το γάμο του Σταύρου και της Καλλούς

 

Όρθιοι από αριστερά: Γιάννης Παπαπαύλου, Νικόλας Καϊττάνης, Ανδρέας Λ. Καμπανέλλας, Νικηφόρος Αντωνάκη, Παναγιώτης Χρυσοστούμου (Παλίας), Κώστας Σεργίου

Καθήμενοι από αριστερά: Παναγιώτης Καμπανέλλας (Κατράνης), Ματθαίος (Δάσκαλος από Επτακώμη), Χριστόφορος (Μόρτης) Θεοδώρου, Ανδρέας ( Παρπέρης) Αντωνάκη

 

Όρθιοι από αριστερά: Κκολός Σωφρονίου, Αντρίκκος Κούσιαλλου, Αντρίκκος Παπακωνσταντή, Ανδρόνικος Τεράτσιας (πατέρας Φακκίρη), Λαμπού Τεράτσια (μητέρα Φακκίρη), Λίζα Τσιαρίζη, Βενέτια (Κουννή) Χριστοφή, Ιουλία Λουκατσιάη, Κυριακού Φυτή, Παότσα Τσιαρίζη.

Καθήμενοι από αριστερά: Λοΐζος Τσιουτσάρης, Τάκης Βιολάρης (Στασή), Μιχάλης Φακκίρης, Εβαλλού (Βάλλα) Τσιαρίζη, Παναγιώτα Λεύτερου, Φούλα Λευτέρη, Λόλα Φώτη, Νικόλας Τσιαρίζη, Χρυσόστομος Τσιαρίζη

 

Όρθιοι από αριστερά: Πεζούνα Παπασεραφείμ (κόρη Μαρίκκας), Ηλιού Γιωργαλλή Κασιώτη, Αλεξάνδρα Γιωργαλλή Κασιώτη, Αγγέλα Παπασεραφείμ (κόρη Μαρίκκας)

Καθήμενοι από αριστερά: Νίκος Χρ. Παπαπαύλου, Ευγενία Γιωργαλλή Κασιώτη

 

Κατερίνα Ττοφή Κουράτου και Κώστας Ττοφή Κουράτου

 

Γεώργιος Αντωνίου (Κόνιαλη) και Μαρίτσα Γιαννή (Πέρδικου) Γεωργίου

 

Παρασκευού Χρυσοστόμου και Χρυσόστομος Χ”Θεοδούλου

 

Κατερίνα Κωνσταντή και Κωνσταντής Ζωσιμάς (Κόσιας)

 

Δέσποινα Κωνσταντή (από Άγ. Θεόδωρο) και Λιασής Κωνσταντή

 

Από αριστερά: Παντελής Προδρόμου, Ανδρέας Προδρόμου, Ευτυχία Προδρόμου

Καθήμενοι: Ιάκωβος Προδρόμου, Αγγελού Ευθυμίου

Φωτογραφία του Σώτου Ζωσιμά (Αντρέκου)

από αριστερά: Σκεύη, Παναγιώτης, Ελένη, Άντρος και η μικρή Δήμητρα

Νικόλας Χρυσοστόμου Χ”Θεοδούλου, Χρυσόστομος Χ”Θεοδούλου, Παρασκευού Νικόλα Χ”Μιχαήλ (Πιρκολή) , Χριστόφορος Χρυσοστόμου Χ”Θεοδούλου

 

Παναγιώτης Χαραλάμπους Κούβαρου και Βασιλική Μιλτιάδους Νικόλα

 

Οικογένεια Παναγιώτη Χαραλάμπους Κούβαρου στην προσφυγιά(προσφυγικός καταυλισμός Ορμήδειας).

Από αριστερά: Ανδρουλλα, Βασιλική, Παναγιώτης, Πάμπος (Χαμπάκης)

 

Αντώνης Αντωνίου του Γεωργίου (Κόνιαλη)

 

Χωριανοί μας πρόσφυγες το 1974 σε αντίσκηνο στην Ορμήδεια

Όρθιοι από αριστερά: Βασιλού Αντωνίου (σύζυγος), Αντώνης Γεωργίου (Κόνιαλης)

Καθήμενοι: Γεώργιος Αντωνίου (Κόνιαλη), Μαρίτσα Γιαννή Πέρτικου (σύζυγος)

και τα παιδιά Γιώργος και Μαρίτσα Αντωνίου

 

Χρυσόστομος Χ”Θεοδούλου

Αναστάσης Χ”Θεοδούλου

 

Θεοδόσης Λαμπρή Νικόλα (Πίρτη), στο εστιατόριο του στο Λονδίνο

 

Ανδρέας Διονυσίου, Κώστας Σωφρονίου (Ζαπίτη), Μιχάλης Χριστοφόρου (Ξεντή)

 

Οικογένεια

Φωτεινή Χ”Μιχαήλ (σύζυγος), Αυξέντης Χ”Θεοδούλου

και τα παιδιά από αριστερά: Ανδρέας, Μιχάλης και Χριστόφορος

 

Καφενείο Τταβλαντά

Από αριστερά: Ανδρέας Χ”Μιχαήλ, Αυξέντης  Χ”Θεοδούλου (Ξεντής), Θεόδουλος Σιουκρής

 

Μαρκουλλής Βασίλη Μαρκουλλή και Χρυσταλλού Νικόλα Χ”Γιάννη

 

Βασίλης Μαρκουλλή Βασιλείου

Φωτογραφια στο πανηγύρι του αρχάγγελου Μιχαήλ το 1945

1.Άντζέλα Νικολάου 2. Σώτος Νικολάου 3.Νικολάτζιης Παπασεραφείμ 4.Νεφέλη Ττάλα 5.Κουλλής Νικολάου 6.Κυριάκος Σιαμμάς 7.Γιώργος Στασή Σμυρνιώ 8.Αντριανή Νικολάου 9.Χρυσταλλού Αναστάση Σμυρνιώ 10.Γιώργος Νικολάου  11.Μιχαήλης (Ξιουξιάρης αδερφος Νεφελης) 12.Ξεντού Παναγιώτου (κόρη Νεφέλης)

 

 

Από αριστερά: Ανδρέας Προδρόμου, Σωτήρης Ιακώβου, Παντελής Προδρόμου, Πολύδωρος Ιακώβου

 

Από αριστερά: Παντελής Προδρόμου, Ευτυχία Προδρόμου, Χριστίνα Προδρόμου (γυναίκα Ανδρέα)

Καθήμενοι: Αντρικκού Ιακώβου, Μαργαρίτα Πιερή (κόρη της Ευτυχίας)

 

Από αριστερά: Αγγέλα Φυσέντζου (κόρη Ευτυχίας), Αγγέλα Προδρόμου, Παντελής Προδρόμου, Ευτυχία Προδρόμου

 

Σαββού Ευθυμίου (γιαγιά Παντελή Προδρόμου)

 

Παντελής Προδρόμου chef Steak House στο Λονδίνο (1960)

 

Φούρνισμα από την Ευτυχία Πρόδρομου

 

Οικονόμος Παπάνδρεας Παπασεραφείμ και η πρεσβυτέρα Μαρία Μιχαήλ Παπασεραφείμ

πάνω αριστερά: Πρεσβυτέρα Μαρία Μιχαήλ Παπασεραφείμ, Γιώτα Παναγιώτου Σωτηρίου (μικρή), Μηλιά Χαραλάμπους Σιαλή, Γιωργούλλα Παπασεραφείμ Βασιλείου

κάτω αριστερά: Μηλιά Παπασεραφείμ Παπαμάρκου, Χατζημηλού Σιαλή, Σωτηρούλλα Παπασεραφείμ Μοδέστου

 

Σήκωσες στο σπίτι του πάτερ Ανδρέα 1973

1.Μηλιά Παπανδρέα, 2. Κωστάκης Σπύρου, 3.Γιούλα Σπύρου, 4.Πρεσβυτέρα Μαρία Παπανδρέα, 5.Παναγιώτης Γεωργίου Λόρδος, 6.Σπυρούλα Σπύρου, 7.Αγγέλα Σπύρου, 8.Γιωργούλα Παπανδρέα Βασιλείου, 9.Μαρία Βασιλείου, 10.Γεώργιος Σπύρου, 11.Παπανδρέας Παπασεραφείμ

 

πάνω αριστερά: Μυροφόρα Σιαλή Φωτίου (Άγιο Θεόδωρο), Αντζιελέττα Πατσή, Ελένη Πατσή, Χατζημηλού Σιαλή Χαραλάμπους.

καθήμενοι αριστερά: Αχιλλέας Σιαλή Χαραλάμπους, Μαρία Σιαλή Παπασεραφείμ (6 χρονών)

 

Μαριάννα Γιωρκάτζιη Παπασεραφείμ, Θεόφιλος Παπασεραφείμ (γιός) Γιωρκάτζιης Παπασεραφείμ

Φωτογραφία 1959

Αυτός είναι ό γάμος δύο χωριανών μας από τό πατρικι Λάμπρος Ανδρέου γιός του ττόφαρου καί τής Ελένης Αργυρού! Είναι ο πρώτος γάμος πού έγινε στα αντίσκηνα στην προσφυγιά

Από αριστερά: Φώτης Μήτρου, Λάμπρος Ανδρέου, Ελένη Αργυρού, Μαρούλλα Μήτρου και Αλεξάνδρα Κουζάρη

 

Από αριστερά: Αλέξανδρος Κασιώτης, Χρίστος Κορυτσάς, Ανδρέας Γιαννάκη και Ζαχαρίας Σεραφείμ

 

Από αριστερά: Παναγιώτης Σταύρου, Τασούλα Σταύρου, Θεοδοσία Σταύρου, Σταύρος Γιαννάκης,

Αντριάννα Σταύρου και Αναστασία Σιάννα (μητέρα Σταύρου)

 

Από αριστερά: Σταύρος Γιαννάκης, Ανδριάνα Σταύρου και τα παιδιά Παναγιώτης, Τασούλα και Θεοδοσία

  Τασούλα Σταύρου, Παναγιώτης Σταύρου και Θεοδοσία Σταύρου

 

Ευγενία Τάνου Χ”Μιχαήλ και Μιχάλης Αντωνάκη (Χ’Μιχαήλ)

 

Παναγιώτης Ηλία Λοϊζίδης και η γυναίκα του Κατερίνα (1942)

 

Παναγιώτης Ηλία Λοϊζίδης και η γυναίκα του Κατερίνα (Γιοχάνεσμπουργκ 1985)

 

Παναγιώτης και Λοϊζος Ηλία Λοζίδης, Γιοχάνεσμπουργκ 1985

 

Λοΐζος Ηλία Λοϊζίδης, Λευκωσία 1947

 

Παναγιώτης Ηλία Λοϊζίδης, Λευκωσία 1950

 

Αντιγόνη (Ηλία) Αντωνιάδη, 1948 αεροδρόμιο Λευκωσίας, με την Μάρω Ηλιάδη, όταν αναχωρούσε για το Γιοχανεσμπουργκ

 

Η Αντιγόνη με τον σύζυγο της Κώστα Αντωνιάδη (από την Βαβατσινιά), Γιοχάνεσμπουργκ 1948

 

Κυριάκος Παναγιώτη, Λευκωσία 1945 (ο πατέρας του George Michael)

Γιάννης Κασιώτης και η σύζυγος του Αγγελού Γιασουμή Δεσπότη (Κώμα του Γιαλού)

 

Η οικογένεια Χρυσοστόμου Χατζηκώστα φωτογραφισμένη μαζί για πρώτη φορά ύστερα από 20 χρόνια την Πρωτοχρονιά του 1978

Από αριστερά: Σπύρος, Σταυρούλα, Σωτήρης, Γεώργιος , Πεζουνού (μητέρα), Αντρέας και Χρυσόστομος (πατέρας)

 

Οικογένεια Χρυσόστομου Χατζηκώστα λίγο πριν φύγουν για την Αυστραλία

Πάνω: Σταυρούλλα Χατζηκώστα (1942), μητέρα Πεζουνού Χατζηκώστα (1915-2018), Ανδρέας Χατζηκώστα (1945)

Κάτω: Σωτήρης Χατζηκώστα (1952) και Σπύρος Χατζηκώστα (1949)

Καθήμενος ο θείος Κώστας Γ. Χατζηκώστα (ΑΖΑΣ)

 

Πειραιάς 3/6/1962

Από αριστερά: Γεώργιος Χρ. Γεώργιου Κουτσιουμή (Αγιογραφος), Φώτεινή Κώστα Αζά, Χρυσάνθη Βασίλη Ττοφή (Αγ. Θεόδωρο) και Γιαννής Αντρέκκου και Χρυσούλλα Αντρέκκου

 

Αθήνα 1960

Από αριστερά: Συμεών Λοΐζου(ιατρός), Ανδρέας Καμπανέλλας, Γεώργιος Γεωργίου (Κουτσιουμή) και Αλέξανδρος Κασιώτης

Οικογένεια Χρυσόστομου Γ. Χατζηκώστα (1951)

Από αριστερά: Γεώργιος (Κουτσιουμής), Σταυρούλα

Κάτω: Ανδρέας, μητέρα Πεζουνού και ο Σπύρος

Χρυσόστομος Γ. Χατζηκώστα (Κουτσιουμής)( 1913-1991) στο Σύδνεϋ Αυστραλία (1951)

 

Ανδρέας Γιαννάκη και Ανδρούλλα Σώζου

 

Τρύφωνας και Ολυμπία Γεωργίου (1961)

 

Φωτογραφία 1960

1ος Αλέξανδρος Κασιωτης, 2ος Κυριάκος Αντρέκκου, 3ος Μιχαήλης Αργυρού

4ος Γεώργιος Κωνσταντή Λέβας 5ος Ανδρέας Γεωργίου Κκιλής

Καθήμενοι: 1ος Ανδρέας Γιαννάκη, 2ος Θεόδουλος Παναγιώτου (Φουλής)