Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πατρικίου Αμμοχώστου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Νικηφόρου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99634035
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Καϊττάνης(Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99425639
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Χριστοφόρου
Ονοματεπώνυμο: Ελένη Παπαπαύλου
Ονοματεπώνυμο: Αντρέας Βασιλείου