Το πρώτο σχολείο του Πατρικίου που βρισκόταν στην πάνω γειτονιά, κτίσμα του 1936

 

Τάξη 1950-1951

1. Ανδρέας Μιλτιάδους 2. Σωτήρης Κάτσιανου 3. Κώστας (Ζαπίτη) Κκολός 4. Κυριάκος Χριστοφόρου (Πατάτα) 5. Παντελής Προδρόμου 6. Κάκος Αζά 7. Γιαννάκης Κωνσταντή Μηχανικού 8. Γεώργιος Νικολάτζιης 9. Ανδρέας Γιαννή Αλεξάνδρου 10. Ανδρέας Παναγιώτου (Νεφέλη) 11. Βασίλης Μαρκουλλής 12. Χρυσόστομος Τσιαρίζη 13. Σοφοκλης Τσόκκου 14. Κοκής Πιτσιό 15. Κωστής Κολλητήρης 16. Χρίστος Κοριτσάς 17. Μαρία Μισιάλη 18. Μαρούλλα Λόντου 19. Μάρω Νόνου 20. Σταυρούλλα Κουτσιουμή 21. Μηλιά Χαμπή Σιαλή 22. Ανδρούλλα Σώζου 23. Ανδρούλλα Παππή 24. Θεανώ Λεωνίδα Ιωάννου (Δασκάλα από Αγκαστίνα) 25. Ανδρέας Χαμπίδης (Δάσκαλος από Άγιο Θεόδωρο) 26. Έλλη Χαμπίδη (σύζυγος δασκάλου) 27. Κοραλλού Γιούπη 28. Βασιλού Στομή 29. Βασιλού Φωτή

 

Τάξη 1951-1952

 

Τάξη 1959-1960

1.Αντρέας Λουβαρής (Δάσκαλος από Ζώδεια) 2. Μιχάλης Χρυσοστόμου Παλία 3. Αντρέας Ασσιώτης 4. Σπύρος Χρυσοστόμου 5. Γεώργιος Αργυρού 6. Αντρέας Αυξεντίου 7. Γιωργούλλης Κάτσιη 8. Πρόδρομος Γιαννή 9. Ιάκωβος Ιακώβου Πέτσα 10. Αντρέας Λοϊζάς 11. Ηλίας Τσόκκου 12. Γιώργος Καϊττάνης 13. Βάσος Μαύρου 14. Παναγιώτης Σταύρου 15. Λοΐζος Αζά 16. Νικόλας Ζωσιμάς 17. Αντρέας Καϊττάνης 18. Βάσος Γεωργιάδης (Δάσκαλος από Άγιο Θεόδωρο) 19. Πέπα Λοϊζά 20. Σωτήρα Σιαμά 21. Γιωργούλλα Σιαμά 22. Μαρούλλα Καρατζιά 23. Σταυρούλλα Μαρκουλλή 24. Αντρούλλα Λοϊζάκου 25. Αντρονίκη Πόιζου 26. Ευγενούλλα Νικηφόρου 27. Μαρίτσα Φώτη 28. Κυριακού Λαμπρή Λόντου 29. Μαρούλλα Σεραφείμ

 

Τάξη 1959-1960 (Δ’ , Ε’, Στ’ )

1. Ανδρέας Λόϊζα 2. Γεώργιος (Πέπης) Ανδρέου 3. Ανδρέας Αυξεντίου 4. Σπύρος Χρυσοστόμου 5. Γεώργιος Κυριάκου (Κάτζιη) 6. Χρυσόστομος Παναγιώτου (Παλία) 7. Γεώργιος Κώστα Χαμίτη 8. Σάββας Ανδρέου 9. Γιαννάκης Μαρκουλή 10. Μιχαλάκης Παναγιώτου (Παλία) 11. Γεώργιος Αργυρού 12. Πρόδρομος Γιαννή Χρυσοστόμου 13. Αθηνούλα Κυριάκου 14. Μηλιά Παπάνδρεα 15. Κίκα Γεωργίου (Τζιώρτζη) 16. Σωτηρούλα Παπάνδρεα 17. Σταυρούλα Μαρκουλή 18. Ανδρέας Καϊττάνης 19. Παναγιώτης Σταύρου 20.Ιάκωβος Δημητρίου (Πέτσα) 21. Γεώργιος Καϊττάνης 22. Βάσος Σεραφείμ 23. Σπυρούλα Αυξεντίου 24. Εύα Γιαννή Χρυσοστόμου 25. Χιονούλα Α. Καμπανέλλα 26. Τασούλα Σταύρου 27. Ευγενούλα Νικηφόρου 28. Χρυστάλλα Λόϊζα 29. Τασούλα Κώστα Χαμίτη 30. Μαρούλα Γιαννακού (Καρατζιά) 31. Κυριακή Καϊττάνη 32. Μαρίτσα Φωτή 33. Βασούλα Κασσιανού (Κασή) 34. Βασιλού Δημήτρη (Πέτσα) 35.  Σωτήρα Κυριάκου (Σιαμά) 36. Κυριακού Λάμπρου (Λόντου) 37. Γιωργούλα Κυριάκου (Σιαμά) 38. Ανδρούλα Λοΐζου 40. Ανδρονίκη Λοΐζου 41. κ. Γεωργία (Κόκα) Μαστρούδη δασκάλα (Επτακώμη-Πατρίκι) 42. Ελλίτσα Βάσου Γεωργιάδη 43. Βάσος Γεωργιάδης δάσκαλος (Άγιο Θεόδωρο) 44. Ανδρούλα Γιαννή Ζαρνάξιου 45. Πεζουνού Γιαννή Γιάκουμου, 46. Μαρούλα Σεραφείμ, 47. Ειρήνη Ιωάννου

 

Τάξη 1960-61 ( Δ’ , Ε’ , Στ’ )

1. Ανδρέας (Σιαντρουλλής) Χαραλάμπους 2. Ανδρέας Νικόλα (Κολλάτζιη) 3. Ανδρέας Λόϊζα 4. Γεώργιος Κυριάκου (Κάτζιη) 5. Γεώργιος (Πέπης) Ανδρέα (Ασσιώτης) 6. Πρόδρομος Γιαννή Χρυσοστόμου 7. Ανδρέας Αυξεντίου 8. Χρυσόστομος Παναγιώτου (Παλία) 9. Ιάκωβος Δημητρίου (Πέτσα) 10. Γεώργιος Αργυρού 11. Σπύρος Χρυσοστόμου 12. Φίλιππος Κορυτσά 13. Λοΐζος Χατζηκώστα (Αζά) 14. Ηλίας Χριστοφόρου (Τσόκκου) 15. Ανδρέας Καϊττάνης 16. Ανδρέας (Πελέ) Χριστοφόρου 17. Χρυσόστομος Νίκου Παπαπαύλου 18. Ροδόλφος Βάσου Γεωργιάδη 19. Μιχάλης Νικηφόρου 20. Πολυβής Λάμπρου 21. Παναγιώτης Σταύρου 22. Γεώργιος Σεραφείμ 23. Ανδρόνικος Μιχαήλ (Φακκίρη) 24. Νικόλας Ζωσιμά 25. Βάσος Σεραφείμ 26. Λάκης Παναγιώτου (Πιζιννά) 27. Μιχαήλης Κυριάκου (Σιαμά) 28. Γεώργιος Καϊττάνης 29. Θεόδωρος Βάσου Γεωργιάδη 30. Κούλα Κυριάκου (Συκάρη) 31. Εύα Γιαννή Χρυσοστόμου 32. Τασούλα Σταύρου 33. Σταυρούλα Μαρκουλή 34. Ανδρούλα Γιαννή (Ζαρνάξιου) 35. Ανδρούλα Λοΐζου 36.  Ευγενούλα Νικηφόρου 37. Γιωργούλα Κυριάκου (Σιαμά) 38. Σωτηρούλα Παπάνδρεα 39.  Αθανασία Σεραφείμ (Μαύρου) 40. Μαρούλα Νικόλα (Κολλάτζιη) 41. Κίκα Γεωργίου (Τζιώρτζη) 42. Μαρίτσα Φωτή 43. Τασούλα Κώστα Χαμίτη 44. Σωτήρα Κυριάκου (Σιαμά) 45. Παναγιώτης Παναγίδης (δάσκαλος από Σύγκραση) 46. Βάσος Γεωργιάδης (δάσκαλος από τον Άγιο Θεόδωρο) 47. μικρή Ελλίτσα Βάσου Γεωργιάδη 48. Μαρούλα Σεραφείμ 49. Κυριακού Λάμπρου (Λόντου) 50. Μαρούλα Γιαννακού (Καρατζιά) 51. Ανδρονίκη Λοΐζου 52. Μηλιά Παπάνδρεα 53. Χιονούλα Α. Καμπανέλλα 54. Ευαγγελία Χριστοφόρου 55. Σπυρούλα Αυξεντίου 56. Πεζούνα Καϊττάνη 57. Γιωργούλα Γιαννακού (Καρατζιά) 58.  Αθηνούλα Κυριάκου

 

Τάξη 1961-62 ( Α’ , Β’ , Γ’ )

1. Λάμπρος Ττόφαρου, 2. Μιχαλάκης Λεφτέρη (Πατταλή), 3. Καλλής Παλία, 4. Φουλής Αυξεντίου, 5. Λοΐζος Καρατζιά, 6. Σώτος Γιαννή, 7. Γιαννάκης Ανδρέου, 8. Παναγιώτης Έλληνα, 9. Άντρος Κάτζιη, 10. Άντρος Γιούπη, 11. Κυριάκος Παπαπαύλου, 12. Ανδρέας Παπαπαύλου, 13. Παυλάκης Καμπανέλλα, 14. Μωυσής Σεραφείμ, 15. Γιαννάκης Έλληνα, 16. Χριστάκης Φώτη, 17. Σωτήρης Καϊττάνης, 18. Βάσος Αρτέμη, 19. Γιαννάκης Ττόφαρου, 20. Άντρος Χαμπή Σιαλή, 21. Σώτος Τουμάζου, 22. Σωτήρης Κωνσταντίνου (από Βασίλι), 23. Λευτέρης Κωνσταντίνου (από Βασίλι), 24. Βάσος Βασιλείου (Αγγελούς), 25. Κικούλλα Λεοντή, 26. Γιώτα Σιαμά, 27. Σκευούλλα Κολλάτζιη, 28. Νίνα Σεραφείμ, 29. Παγώνα Φώτη, 30. Βάσος Γεωργιάδης (δάσκαλος από Άγιο Θεόδωρο), 31. Μαρούλα Ξιαρή, 32. Τρύφωνας Γεωργίου (δάσκαλος από Πατρίκι), 33. Γιώτα Τζιώρτζη, 34. Σκευούλλα Λεφτέρη (Πατταλή), 35. Μαριάννα Κάτζιη, 36. Φωφούλλα Σταύρου, 37. Ολυμπία (Πίμπα) Συκάρη, 38. Ελένη Αργυρού, 39. Στέλλα Αζά, 40. Γιαννούλλα Φακκίρη, 41. Μάρω Τουμάζου, 42. Ελένη Λόντου, 43. Μαρούλλα Αρτέμη, 44. Ελλίτσα Βάσου Γεωργιάδη (κόρη δασκάλου Βάσου), 45. Γιώτα Παναγιώτου (Μηλούς), 46. Γιώτα Γιαννή Παπαπαύλου

 

Τάξη 1961-62 ( Δ’ , Ε’ , Στ’ )

1. Άντρος Κάτζιη, 2. Άντρος Νίκου Παπαπαύλου, 3. Εδμόνδος Βάσου Γεωργιάδη (γιός δάσκαλου Βάσου), 4. Φουλής Αυξεντίου, 5. Λοΐζος Καρατζιά, 6. Σώτος Γιαννή, 7. Γιαννάκης Ανδρέου, 8. Καλλής Παλία, 9. Γιώτης Έλληνα, 10. Λάμπρος Ττόφαρου, 11. Μιχαλάκης Λεφτέρη (Πατταλή), 12. Σκευούλλα Κολλάτζιη, 13. Παυλάκης Καμπανέλλα, 14. Λάμπρος Νικηφόρου, 15. Μωυσής Σεραφείμ, 16. Κυριάκος Παπαπαύλου, 17. Άντρος Χαμπή Σιαλή, 18. Σωτήρης Καϊττάνης, 19. Γιαννάκης Έλληνα, 20. Σώτος Τουμάζου, 21. Βάσος Αρτέμη, 22. Νίνα Σεραφείμ, 23. Κικούλλα Λεοντή, 24. Μαρούλλα Στασή Πανάου, 25. Στέλλα Αζά, 26. Γιώτα Τζιώρτζη, 27. Παναγιώτης Παναγίδης (δάσκαλος από Σύγκραση), 28. Ελένη Λόντου, 29. Βάσος Γεωργιάδης (δάσκαλος από Άγιο Θεόδωρο), 30. Παγώνα Φώτη, 31. Γιώτα Γιαννή Παπαπαύλου, 32. Μαρούλλα Ξιαρή, 33. Γιώτα Παναγιώτου (Μηλούς), 34. Ολυμπία (Πίμπα) Συκάρη, 35. Μαρούλλα Αρτέμη, 36. Βασούλλα Χαμπή, 37. Γιώτα Σιαμά, 38. Ελλίτσα Βάσου Γεωργιάδη (κόρη δασκάλου Βάσου), 39. Ελένη Αργυρού, 40. Γιαννούλλα Φακκίρη, 41. Σκευούλλα Λεφτέρη (Πατταλή)

 

Τάξη 1965-1966

1. Γιαννάκης Ττόφαρου του Αντρέκκου 2. Κυριάκος Γιαννή Παπαπαύλου 3. Γιαννάκης Αντρέα Έλληνα 4. Σώτος Νικόλα Καιττάνη 5. Λάμπρος Ττόφαρου του Αντρέκκου 6. Χριστάκης Φώτη 7. Βάσος Αρτέμη 8. Μωυσής Σεραφείμ 9. κ. Χρίστος Ττόφας δάσκαλος (Επτακώμη) 10. Βασούλα Συκάρη 11. Χριστάκης Νίκου Κουκκουλλή 12. Γιώτης του Μίσιου 13. Γιασουμής Αντρίκκου Σιάμαρου 14. Παυλάκης Αντρέα Καμπανέλλα 15. Λάμπρος Νικηφόρου 16. Βάσος της Αγγελούς 17. Πανίκος του Τρύφωνα 18. Λούκας  Σεραφείμ (Κατικούλη) 19. Λούης του Νικολάτζιη 20. Χαμπούλλα Ττοφαρή 21. κ. Τρύφωνας Χ’’Κώστας δάσκαλος (Πατρίκι) 22. Νίνα Σεραφείμ 23. Ολυμπιάδα Συκάρη 24. Γιαννούλλα Φακίρη 25. Γιώτα Θεοδώρου της Μηλούς Κάτσιανου 26. Παγώνα του Φώτη 27. Ελένη Λόντου 28. Μαρούλλα Ξιαρή 29. Φωφούλλα Σταύρου 30. Γιώτα Τζιώρτζη 31. Σκευούλλα του Ττόφαρου  32. Κικούλλα Νικηφόρου 33. Φουντζούλλα Αντρίκκου 34. Ελένη Κωστή 35. Χρυστάλλα Αντρίκκου Μαρκουλλή

 

Τάξη 1967-1968

1. Κόκος του Σεραφείμ 2. Άντρος Λευτέρη 3. Γιαννάκης Σεραφείμ 4. Άντρος Γιαννή Δημητρούλλας 5. Παναγιώτης Καϊττάνης 6. Μάκης Παπαζωσιμά 7. Άντρος του Παλία 8. Γιαννάκης Ξενή 9. Μάκης Κωστή 10. Τάσος Πίκκου 11. Χρυστάλλα Αρτέμη 12. Σκευούλλα Κολλάτσιη 13. Καλλισθένη Έλληνα 14. Αντρούλλα Σεραφείμ 15. Αντρούλλα Ξιαρή 16. Μαριάννα Κατσιή 17. Παναγιώτης Νικηφόρου 18. Ελένη Νίκου 19. Αντρούλλα Ττοφαρή 20. κ. Χριστόφορος Παπαλουκά (δάσκαλος από Επτακώμη) 21. Γιαννούλλα Φακκήρη 22. κ. Χριστόδουλος Νικόλα (δάσκαλος από Άγιο Ανδρόνικο) 23. Μαρούλλα Αντρίκκου 24. Κικούλλα Χαμπή

 

Τάξη 1970-71 ( Γ ‘, Δ’ )

1. Αντρέας Σώτου Αντρέκκου 2. Γιαννάκης Λευτέρη 3. Χριστάκης Νίκου 4. Γιασουμής Αντρίκκου Σιάμαρου 5. Αντρέας του Τσιηπρή 6. Λούης του Παλία 7. Θεόδωρος Αρτέμη του Χώρου 8. Κυριάκος του Λέβα 9. Λιασής του Μίσιου 10. Αντρούλλα του Μίσιου 11. Κονού του Αντρίκκου Σιάμαρου 12. Αγγέλα του Κουλλή 13. Χαμπούλλα Ττοφαρή 14. Καλλισθένη του Χαμπή 15. Βασούλλα του Σύκαρη 16. Μαρούλλα του Κουλλή 17. Χριστάκης του Ττόφαρου 18. Μαρούλλα του Νίκου 19. Αντρούλλα του Σοφοκλή 20. Σπύρος Ιωάννου (δάσκαλος από Πατρίκι) 21. Άντρη του Κωστή 22. Νίκος Γυψιώτης (δάσκαλος από Γύψου) 23. Κικούλλα Νικηφόρου 24.Χρυστάλλα του Αντρέα Μάρκου 25. Σκευούλλα του Ττόφαρου 26. Βασούλλα του Ζαχαρία

 

Τάξη 1970-1971 ( Ε’ , Στ’ )

1. Λοϊζος Νικόλα 2. Παναγιώτης Καϊττανης 3. Γιαννάκης Μαύρου 4. Αντρέας Λευτέρη 5. Άντρος Παλία 6. Μάκης Παπαζωσιμά 7. Λούκας Σεραφείμ 8. Γιώτης Μίσιου 9. Κικούλλα Χαμπή Λαμπρή 10. Ελένη Κωστή 11. Αντρούλλα Τοφαρή 12. Φλώρα Αντρέα Βαρνάβα 13. Καλλιστένη Έλληνα 14. Αντρούλλα Ξιαρή 15. Σπύρος Σώζου (Δάσκαλος από Πατρίκι) 16. Αντρούλλα Σεραφείμ 17. Νίκος Γυψιώτης (Δάσκαλος από Γύψου) 18. Νίτσα Χρίστου (εγγονή Λένας)

 

Τάξη 1971-1972 ( Α’ , Β’ , Γ’ )

1. Θεόδωρος Μιχαήλ (Μίσιου) 2. Ανδρέας Κυριάκου (Βουνιώτης) 3. Φώτης Σεραφείμ (Κατικούλη) 4. Χαράλαμπος Χαμπή (Σιαλή) 5. Παναγιώτης Σώτου (Αντρέκκου) 6. Κυριάκος Χριστοφόρου (Ττόφαρου) 7. Ανδρέας Γιαννή Χρυσοστόμου (Συνεργατικόν) 8. Λοΐζος Λέβα 9. Νίκος Παπασεραφείμ (Κουλλή) 10. Παναγιώτης Παπασεραφείμ (Κουλλή) 11. Μάρκος Αντρέα (Μαρκουλλή)  12. Γιώργος Αντωνή (Κόνιαλη) 13. Κυριάκος Γιαννή (Τζιρκάκας) 14. Φίλιππος Κωστή Λοΐζου 15. Λάμπρος Χαμπή Λαμπρή 16. Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Ποτσής) 17 Δημήτρης  Χαμπή (Σιαλή) 18. Δημήτρης Λέβα 19. Φλωρεντία Ζαχαρία  20. Γιωργούλλα Νίκου (Φανούς) 21. Ανδρούλλα Κουζάρη   22. Νίτσα (δασκάλα από Νέα Σπάρτη, σύζυγος δασκάλου) 23. Ντίνα Λευτέρη 24. Τάκης Ιωακείμ (δάσκαλος από Άσσια) 25. Γιωργούλλα Συκάρη 26. Αλεξάνδρα Κουζάρη  27. Παρασκευή Σώτου Αντρέκκου 28. Αντρούλλα Λοΐζου (Διονυσίου) 29. Κοραλλία Ανδ. Σιάμαρου 30. Φωτούλλα Ανδρέα Γιαννάκη 31. Παναγιώτα Παρπέρη    32. Λουκία Αντρίκου Κυριάκου (Βαρνάβα) 33. Σκευούλλα Έλληνα 34. Αντρούλλα Μιχαήλ (Μίσιου) 35. Δήμητρα Μιχαήλ (Μίσιου) 36. Μαρούλλα Αργυρού (Μήτρου)  37. Αγγέλα Μιχαήλ (Λαμπρή)

 

Τάξη 1971-1972 ( Δ’ , Ε’ , Στ’ )

1. Θεόδωρος Αρτέμη 2. Λούης Παλία 3. Άντρος Σώτου του Αντρίκκου 4. Λάμπρος Κουζάρης 5. Γιασουμής Α. Σιάμαρου 6. Άντρος Λεοντή 7. Γιαννάκης Λευτέρη 8. Χριστάκης Νίκου 9. Πασχάλης Α. Μαρκουλλή 10. Μιχαλάκης Τουμάζου 11. Λιασής Μιχαήλ (Μίσιου) 12. Κυριάκος Λέβα 13. Παναγιώτης Α. Βαρνάβα 14. Λάμπρος Μιχαήλ Λαμπρή 15. Κύπρος Λεοντή 16. Χριστάκης Ττόφαρου 17. Βασούλλα Συκάρη 18. Χαμπούλλα Ττοφαρή 19. Αγγέλα Κουλλή Νικολάτζιη 20. Αντρούλλα Ποτσή Κούβαρου 21. Ελένη Σώτου Αντρέκκου 22. Μαρούλλα Νίκου 23. Μαρτούλλα Αντρίκκου 24. Χρυστάλλα Α. Μαρκουλλή 25. Άντρη Κωστή 26. Αντρούλλα Σοφοκλή 27. Νίτσα (Δασκάλα) 28. Σοφοκλής (Δάσκαλος από Τσέρη) 29. Σκευούλλα Ττόφαρου 30. Κικούλλα Νικηφόρου 31. Μαρίνα Γιαννή 32. Κοραλία Αντρίκκου Σιάμαρου 33. Νίκη Κουζάρη 34. Μαρούλλα Κουλλή 35. Βασούλλα Ζαχαρία 36. Μαρούλλα Νικόλα Καϊττάνη 37. Καλλισθένη Χαμπή Λαμπρή 38. Αντρούλλα Μιχαήλ (Μίσιου)

 

Τάξη 1972-1973 ( Α’ , Β’ , Γ’ )

1. Φίλιππος Κωστή Λοίζου 2. Θεόδωρος Μιχαήλ (Μίσιου) 3. Λάμπρος Χαμπή Λαμπρή 4. Ανδρέας Κυριάκος Βουνιώτη 5. Κυριάκος Χριστοφόρου (Ττόφαρου) 6. Ανδρέας Γιαννή Χρυσόστομου 7. Γεώργιος Αντωνίου Κόνιαλη 8. Κυριάκος Γιαννή (Τζιρκάκα) 9. Μάρκος Ανδρέα Μαρκουλλή 10. 11. Δημητράκης Λέβα 12. Νίκος Μιχαήλ Λαμπρή 13. Γιαννάκης Ανδρέα Γιαννάκη 14. Ανδρέας Τρύφωνα 15. Χαμπής Παναγιώτου (Κούβαρου) 16. Δημητράκης Μιχαήλ (Κούβαρου) 17. Παναγιώτης Παπασεραφείμ (Κουλλή) 18. Διονύσης Έλληνα 19. Ππίτας (έξ Αγγλίας) 20. 21. Μαρούλλα Μήτρου Αργυρού 22. Ντίνα Λευτέρη 23.Δώρα (εξ Αγγλίας) 24. Γεώργιος Λυσανδρίτης (Δάσκαλος από Κώμα του Γιαλού) 25. Αλεξάνδρα Κουζάρη 26. Σοφοκλής Κωνσταντίνου (Δάσκαλος από Τσέρι) 27. Ανδρούλλα Κουζάρη 28. Αγγέλα Μιχαήλ Λαμπρή 29. Λουκία Ανδρέα Κυριάκου 30. Σώτου Ανδρέκκου 31. Γιωργούλλα Νίκου 32. Φωτούλλα Ανδρέα  Γιαννάκη 33. Μαρίτσα Αντωνίου Κόνιαλη 34. Μιχαήλ Μίσιου 35. Ανδρούλλα Λοίζου Διονυσίου

 

Τάξη 1972-1973 ( Δ’ ,Ε’ , Στ’ )

1. Κύπρος Λεοντή Κυπριανού 2. Κυριάκος Γεώργιου (Λέβα) 3. Παναγιώτης Αντρέα Κυριάκου 4. Χριστάκης Κουκκουλή 5. Λούης Παναγιώτη Παλία 6. Παναγιώτης Σώτου Ζωσιμά 7. Λάμπρος Μιχαήλ Λαμπρή 8. Μιχαλάκης Αντρέα Τουμάζου 9. Μαρούλλα Καϊττάνη 10. Νίκος Παπασεραφείμ (Κουλλή) 11. Λοΐζος Γεωργίου (Λέβα) 12. Χριστάκης Χριστοφόρου Ζωσιμά 13. Πασχάλης Ανδρέου Μαρκουλλή 14. Χαράλαμπος Χαμπή 15. Φώτης Σεραφείμ 16. Γεωργία Κυριάκου (Σύκαρη) 17. Χαμπούλλα Ττοφαρή 18. Μάρθα Ανδρέα Γιαννάκη 19. Μαρούλλα Παπασεραφείμ (Κουλλή) 20. Ηλιάνα Σιάμαρη Γιασουμή 21. Ανδρούλλα Μιχαήλ Θεοδώρου 22. Παρασκευή Έλληνα 23. Κοραλία Σιάμαρη Γιασουμή 24. Νίκη Κουζάρη 24. Αγγέλα Παπασεραφείμ (Κουλλή) 26. Ελένη Σωτήρη Ζωσιμά 27. Γεώργιος Λυσανδρίτης (Δάσκαλος από Κώμα του Γιαλού) 28. Σοφοκλής Κωνσταντίνου (Δάσκαλος από Τσέρι) 29. Ανδρούλλα Ποτσή 30. Άντρη Κωστή Λοΐζου 31. Μαρούλλα Κουκουλλή 32. Καλλισθένη Χαμπή Λαμπρή 33. Κικούλλα Νικηφόρου 34. Γιώτα Ανδρέα Λοΐζου

 

Εκδρομή στον Απόστολο Ανδρέα

1. Χρηστάκης Νικόλας (δάσκαλος από Άγιο Ανδρόνικο) 2. Γιωργούλλα Μ Φακίρη 3. Βασούλα Ζαχαρία 4. Λούκας Σεραφείμ 5. Μάκης Κωστή 6. Σκευούλα Χριστοφόρου 7. Χρηστάκης Χριστοφόρου 8. Γιώτης Νικηφόρου 9. Χρυστάλλα Αρτέμη 10. Ανδρούλλα Ττοφαρή 11. Μαρούλλα Α Γιασουμή 12. Μαρίνα Γ Παπαπαύλου 13. Ολυμπία Φακίρη 14. Φλώρα Α Βαρνάβα 15. Κυριακή Χαμπή Λαμπρή 16. Τάσος Κωνσταντίνου Πίκκου 17. Καλλισθένη Έλληνα 18. Γιαννάκης Αυξεντίου 19. Παναγιώτης Καϊττάνης 20. Χριστόφορος Παπαλουκά (δάσκαλος από Επτακώμη) 21. Νίκη Κουζάρη 22. Ανδρούλλα Σοφοκλή 23. Καλλισθένη Χαμπή Λαμπρή 24. Γιώτης Μίσιου 25. Δώρος Αρτέμη 26. Μιχαλάκης Τουμάζου 27. Γιασουμής Σιάμαρου 28. Πανίκος Τρύφωνας 29. Χρηστάκης Ν Κουκκουλής 30. Ανδρούλλα Μίσιου 31. Λάμπρος Κουζάρης 32. Κοραλία Α Γιασουμή 33. Μαρούλλα Κουκκουλή 34. Χρυστάλλα Α Μαρκουλλή 35. Κυριακή Νικηφόρου 36. Μάκης Φώτης Παπαζωσιμά 37. Βασούλα Συκάρη