1ο Φεστιβάλ Βάλιας – Πατρίκι – Γαστριά

Περισσότερο από 400 Πατρικιώτες και Γαστριώτες συμμετείχαν στην εκδήλωση στην οποία γιορτάσαμε το πρώτο φεστιβάλ Βάλιας που έλαβε χώρα την Κυριακή 18 Νοεμβρίου στην αίθουσα δεξιώσεων Κοσμύρια στην Αραδίππου. Πατρικιώτες μαζί με τους κοντοχωριανούς μας Γαστριώτες συναντηθήκαμε ξανά και θυμηθήκαμε τα ωραία χρόνια που περνούσαμε στα χωριά μας. Η εκδήλωση άφησε πολύ καλές εντυπώσεις γι’ αυτό και οι περισσότεροι ζήτησαν να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.