Εσπερινός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Ο εσπερινός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις 7 Νοεμβρίου 2017 στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στις Κόκκινες Λάρνακας